Проекти


A-chacun-sa-domotique


Promotelec е асоциация, която промотира сигурни и висококачествени електрически инсталации в бита и производството. Целта на проекта е създаване на мулти-сайт мениджмънт за публикуване на данни на множество сайтове с възможност за автоматично създаване на микро-сайтове за представяне на професионални услуги. Разработена е и сложна система за търсене по критерии и локализиране на електротехници по региони.

  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
PROMOTELEC

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved