Уеб приложения

Alexfish

Клиент: Alexfish

Уебсайт на компания, която търгува с морска храна. Уебсайтът има за цел да представи информация относно компанията, нейните партньори и предлаганите марки. Продуктовият каталог е богат и добре структуриран. Той позволява на потребителите лесно да откриват нужните им продукти и да получат подробна информация за всеки един от тях.

Посети сайта