Проекти


B2B сайт за успешни продажби на Nokia България


Платформа за онлайн B2B програма за лоялност, насочена към търговци и акаунт мениджъри, продаващи мобилни телефони Nokia. Платформата е достъпна само за регистрирани потребители, които могат да регистрират продажбите си на Nokia. Системата извършва валидация чрез IMEI номер и дава точки за всяка една продажба. Потребителите могат да следят събраните си точки и регистрирани продажби, чрез профила си в системата. В края на всяка една промоционална кампания, Nokia раздава награди на участниците в програмата, в зависимост от събраните точки.

Платформата предоставя също така и функционалност за изграждане на различни съревнования между търговците (най-много регистрирани продажби на определен продукт, за определен град и т.н.), предоставящи допълнителни награди. Платформата разполага и с редица справки и статистики, които дават подробна и ценна информация относно реализираните продажби.
  • PHP development
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
NOKIA България ЕООД

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved