Проекти


Easy credit


Приложението съчетава представяне на продуктите на компанията със система за преглед на информация по кредити от клиенти с генериране на еднократна парола за достъп чрез SMS. Предлага он-лайн кандидатстване, мениджмънт и статистика на заявки за кредити, по типове и региони. Въвежда нов имиджов елемент в представянето на EasyCredit като използва оригами – хартиен жерав. Символизиращ лекота и хармония жеравът цели да покаже, че с EasyCredit вземането на кредит е лесно и облекчава ежедневието на хората. За нуждите на компанията е разработен и сложен вътрешнофирмен интранет с йерархия на потребители и групи, който помага в организирането и следенето на работата и кредитните заявки в цялата страна.
  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved