Проекти


Изпълнителна агенция по лозата и виното (иалв)


ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА: ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ

Информационно-комуникационна система за вътрешно администриране и управление на процесите и предоставяне на административни услуги на бизнеса (ИКС).

Проектът включва анализ на бизнес процесите на Агенцията, проектиране, имплементиране и регистриране на електронни административни услуги с контролиран чрез електронен сертификат достъп, разработка на стандартизирани SOAP услугиза връзка с деловодна система Lotus и електронния Лозаро-винарски регистър ISVW.

ИКС позволява on-line подаване на годишни декларации, заявления за издаване на удостоверения за регистрация на стопанства и заявления за промяната на структурата на лозарско стопанство.

На регистрираните бизнес потребители на ИКС е предоставен интуитивен потребителски интерфейс за проследяване в реално време на статуса на техните декларации и заявления и достъп до своето досие в ISVW.

За експертите на ИАЛВ е проектиран и разработен интерфейс за контролиране и управление на потребителския достъп съгласно бизнес процесите на Агенцията и съгласно Закона за защита на личните данни, както и за получено финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България.

ИКС е проектирана, разработена и внедрена с цел подпомагане и облекчаване на административните тежести на вино- и гроздопроизводителите в България.

 

  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
Изпълнителна агенция по лозата и виното (иалв)

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved