Проекти


Jobfact


Jobfact е френска фирма, която предоставя информация за работа, заплати, социални придобивки и осъществява връзка между работодатели и търсещи работа. Целта на проекта е да състави база данни със заплати и допълнителни възнаграждения според позиция и бизнес сектор. Информацията се генерира с проучване на потребителите на портала, които попълват информация за себе си и своето възнаграждение, оценяват работодателя си, а в замяна получават допълнителни възможности за търсене на изгодни предложения от работодатели. Сред функционалностите на приложението са въпросници и справки за заплатите по бизнес сектор и позиция, персонализирани обяви за работа, детайлни отчети за нивата на заплатите и допълнителните социални облаги по бизнес сектори.
  • PHP development
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
JOBFACT

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved