> Skip Navigation LinksНачало > Софтуер по поръчка > Софтуер за изпращане на доклади до ЦКР

Софтуер по поръчка

Софтуер за изпращане на доклади до ЦКР

Съгласно изискванията на БНБ всички финансови институции се задължават да се отчитат по електронен път за своите клиенти, техните договори и обслужвания по кредити пред Централен кредитен регистър (ЦКР). За целта ICYGEN разработи специализиран софтуер, който предлага лесен за използване интерфейс, където финансовите институции въвеждат данни за клиентите си и след това изпращат отчети към ЦКР. Използваната технология е Java с възможности за надграждане с допълнителни функционалности. Промоционален микро-сайт представя в интернет приложението на потенциални клиенти.