> Skip Navigation LinksНачало > Проекти > Проекти

Проекти

Фото-комикс Ипотетичните приключения на Ицо Хипотезата

Клиент: Си Банк

Онлайн кампания, която подкрепя комуникацията офлайн под слогана „Хипотетично- всяка друга банка, ипотетично - СИБАНК” и ползва героят на Христо Мутафчиев по оригинален начин на високо конкурентния пазар на ипотеки. Създаден е онлайн фотокомикс, представящ 3 типични ситуации за хората, търсещи нов дом, базирани на три основни факта за целевата група: 1. Желанието да имат дом, който отговаря на стандарта им на живот 2. Необходимостта да живеят самостоятелно от родителите си и 3. С ипотечен кредит имат възможност на избор на имоти. Героят е наречен „Ицо Хипотезата”, а серията комикси - негови приключения. Разпространението на комикса става само чрез имейл кампания до базите данни на СИБАНК, натрупани при други кампании.