Проекти


Софтуер за изпращане на доклади до ЦКР


Съгласно изискванията на БНБ всички финансови институции се задължават да се отчитат по електронен път за своите клиенти, техните договори и обслужвания по кредити пред Централен кредитен регистър (ЦКР). За целта ICYGEN разработи специализиран софтуер, който предлага лесен за използване интерфейс, където финансовите институции въвеждат данни за клиентите си и след това изпращат отчети към ЦКР. Използваната технология е Java с възможности за надграждане с допълнителни функционалности. Промоционален микро-сайт представя в интернет приложението на потенциални клиенти.

  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
ICYGEN

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved