Е-бизнес платформи

Стабилни, защитени и скалируеми системи за онлайн бизнеса ви

ПРОЕКТИРАНЕ НА Е-БИЗНЕС МОДЕЛИ

НАПЪЛНО ИНДИВИДУАЛНИ РАЗРАБОТКИ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА

ИНТЕГРИРАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Ако стартирате нов онлайн бизнес или искате да развиете и пренесете същестЛЛвуващя си офлайн модел в уеб пространството, ICYGEN ще ви помогне да използвате успешно интернет.

Екипът ни от експерти ще ви помогне да положите основите на вашия онлайн бизнес професионално. Ще проектираме за вас стабилно, сигурно и мащабируемо уеб решение, съобразено изцяло с вашия бизнес модел, и създадено с перспектива за надграждане и разширяване. Е-Бизнес платформите, които разработваме, са с богата функционалност, детайлни статистика и отчети и са насочени към удобство в работата на потребителя.

ICYGEN има опит в разработването на онлайн бизнес системи, които помагат да се управляват работните процеси в една компания. Нашите експерти успешно интегрират за работа в уеб-среда съществуващи при клиентите софтуерни решения, като например ERP и CRM системи, резервационни системи, софтуери за управление на складова наличност, и други.

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved