Публична покана

Айсиджен ООД обявява публична покана с предмет „Услуги по извършване на тестове и анализ за установяване на информационната сигурност на прототипа на иновационната платформа "Моите гаранции" 

Методика за оценка на офертите

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферта

Декларация на кандидата

Общи условия

Проект на договор

Техническо задание


Айсиджен ООД обявява публична покана с предмет „Услуги по разработване на специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за търговски изделия“ 

Методика за оценка на офертите

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферта

Декларация на кандидата

Общи условия

Проект на договор

Техническа спецификация

 

 

© Copyright 2020 ICYGEN LLC - All Rights Reserved