Публична покана

Айсиджен ООД обявява публична покана с предмет „Услуги по разработване на специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за търговски изделия“

 

Методика за оценка на офертите

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферта

Декларация на кандидата

Общи условия

Проект на договор

Техническа спецификация

© Copyright 2019 ICYGEN LLC - All Rights Reserved